WCC >  home > Συνέδριο > Το πρόγραμμα Eng|Deu|Fra|Esp|GreΣυνέδριο  Σκοπός του συνεδρίου
 Το πρόγραμμα
 Θέμα
 Οι συμμετέχοντες
 Τόπος διεξαγωγής
 Ιστορία
 Preparatory events
 Το προ-συνέδριο των νέων
 Stewards programme
 Κάνε μια δωρεά

Πρόγραμμα του συνεδρίου

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει συνεδριάσεις ολομέλειας, συζητήσεις σε μικρές ομάδες, καθώς και ποικίλες μικρότερες συναντήσεις για ειδικά θέματα και ζητήματα. Το συνέδριο θα έχει πλούσια λειτουργική ζωή. Κάθε πρωί θα τελείται προσευχή, ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα τελεσθούν πέντε θεραπευτικές λειτουργίες, ανοιχτές για όλους τους συμμετέχοντες, κατά τις παραδόσεις διαφορετικών ομολογιών.

 

Πρόγραμμα Παγκοσμίου Συνεδρίου για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό, Αθήνα 2005

Δευτέρα

 9 Μάη

Τρίτη

 10 Μάη

Τετάρτη

 11 Μάη

Πέμπτη

12 Μάη

Παρασκευή

13 Μάη

Σάββατο

14 Μάη

Κυριακή

 15 Μάη

Δευτέρα 16 Μάη

07.15 - 08.15

0.0 Αφίξεις και

εγγραφές

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

08.15 - 09.30

1.1 Ομάδες

εργασίας, Lectio Divina

2.1 Ομάδες εργασίας, Lectio Divina

3.1 Ομάδες εργασίας,  Lectio Divina

4.1 Ομάδες εργασίας,  Lectio Divina

5.1 Ομάδες εργασίας, Lectio Divina

6.0 Η λατρεία στις τοπικές εκκλησίες  

7.0 Αναχωρήσεις

10.00 - 10.30

1.2 Εναρκτήρια λατρευτική σύναξη

2.2 Λατρευτική σύναξη

3.2 Λατρευτική σύναξη

4.2 Λατρευτική σύναξη

5.2 Λατρευτική σύναξη

10.30 - 11.00

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

11.00 - 12.30

1.3 Συνεδρία υποδοχής,

χαιρετισμοί  και

γενική εισαγωγή στο θέμα: Ελθέ Πνεύμα Αγιο, θεράπευσε και συμφιλίωσέ μας!

2.3 Συνεδρία: Ο Χριστός μας καλεί να δημιουργήσουμε κοινότητες συμφιλίωσης και θεραπείας

3.3 Συνεδρία: Ιεραποστολή  και Βία, θεραπεύοντας τις αναμνήσεις, Προς την επίτευξη της θεραπείας

4.3 Συνεδρία: Θεραπεία από κάθε πλευρά

5.3 Συνεδρία: Συμφιλίωση με κάθε πλευρά

12.30 - 14.30

Μεσημεριανό - Ελεύθερος χρόνος

Μεσημεριανό - Ελεύθερος χρόνος

Μεσημεριανό - Ελεύθερος χρόνος

Μεσημεριανό - Ελεύθερος χρόνος

Μεσημεριανό - Ελεύθερος χρόνος

Μεσημεριανό - Ελεύθερος χρόνος

14.30 - 16.00

1.4 Εργαστήρια

2.4 Εργαστήρια

3.4 Εργαστήρια

4.4 Εργαστήρια

5.4 Εργαστήρια

Ξενάγηση με τους διοργανωτές

16.00 -16.30

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

Τσάι/Καφές

16.30 - 17.30

1.5 Εργαστήρια

2.5 Εργαστήρια

3.5 Εργαστήρια

4.5 ΕργαστήριαWorkshops

5.5 Τελική Συνεδρία, listeners ' report

18.30 - 19.00

1.6 Εσπερινή λατρευτική σύναξη

2.6 Εσπερινή λτρευτική σύναξη

3.6 Εσπερινή λατρευτική σύναξη

4.6 Εσπερινή λατρευτική σύναξη

5.6 Εσπερινή λατρευτική σύναξη

19.00:Λατρευτική σύναξη λήξης, Αρειος Πάγος

19.00 - 20.30

Δείπνο

Δείπνο

Δείπνο

Δείπνο

Δείπνο

Δείπνο

20.30

0.7 Ομάδες

εργασίας

1.7 Ομάδες εργασίας

2.7 Ελληνική βραδιά

3.7 Ομάδες εργασίας

4.7 Ομάδες εργασίας

5.7 Πολιτισμική συνάντηση

22.00: Δείπνο

Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών στοιχείων του συνεδρίου τα οποία είναι οι ομάδες εργασίας, οι καθημερινές συνεδρίες, οι συνάξεις και η πνευματική ζωή του συνεδρίου

Ομάδες εργασίας

Στο Συνέδριο αυτό ο ρόλος των ομάδων εργασίας είναι κρίσιμος. Θα υπάρχουν ομάδες 10 ατόμων, που θα συναντώνται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους σε κάθε περίπτωση κοντά στο "χώρο" του αρχηγού της ομάδας. Η ίδια ομάδα εργασίας θα συναντιέται κάθε πρωί για  Lectio Divina, δηλαδή για μια στοχαστική μελέτη προσεκτικά επιλεγμένων χωρίων της Βίβλου. Η κάθε ομάδα εργασίας θα συνέρχεται κάθε βράδυ για να συζητά τις εμπειρίες της ημέρας και να προετοιμάζει την επόμενη μέρα.

Οι ομάδες εργασίας θα έχουν οικουμενική και πολύπολιτισμική σύνθεση. Όλα τα μέλη του Συνεδρίου θα ανήκουν σε μια ομάδα σύμφωνα με τη γλώσσα που έχουν επιλέξει. Αλλωστε, η τοποθέτηση βοηθών θα διευκολύνει τη λειτουργία των ομάδων.

Συνεδρίες

Θα γίνεται μία συνεδρία την ημέρα, η οποία θεματικά θα συσχετίζεται με το γενικότερο θέμα του συνεδρίου:

10 Μάη: "Ελθέ Αγιο Πνεύμα, θεράπευσε και συμφιλίωσέ μας!"
11 Μάη: "Ο Χριστός μας καλεί να δημιουργήσουμε κοινότητας συμφιλίωσης και θεραπείας"
12 Μάη: Ιεραποστολή και Βία - Δεκαετία για την καταπολέμηση της βίας.
13 Μάη: Θεραπεία
14 Μάη: Ιεραποστολή και Συμφιλίωση
14 Μάη απόγευμα: Συνεδρία λήξης
Οι συνεδρίες θα αποτελούνται από τοποθετήσεις, συνεντεύξεις, συζητήσεις, παραστάσεις και μουσική και συζητήσεις κατά ομάδες.

Συνάξεις

"Σύναξη" σημαίνει συνάθροιση, και συχνά ο όρος χρησιμοποιείται με την έννοια της συνάθροισης γύρω από ένα θέμα. Θα γίνονται ταυτόχρονα 10 παράλληλες συνάξεις δύο φορές κάθε απόγευμα. often used in the sense of "gathering around a theme". Κάποιες συνάξεις θα πραγματοποιηθούν δύο φορές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δίνοντας έτσι την ευκαιρία για περισσότερη συμμετοχή. 

Οι συνάξεις θα διαφέρουν μεθοδολογικά μεταξύ τους από τη χρήση ταινιών και δραματικών κειμένων μέχρι τις τοποθετήσεις και τις συζητήσεις . Οι συνάξεις θα διαχωρίζονται θεματικά σύμφωνα με το θέμα της συνεδρίας αλλά μπορεί να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ώρες κατα τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι σύνεδροι μπορούν να συμμετέχουν σε όποια σύναξη θέλουν ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Μια τελική λίστα των διαθέσιμων συνάξεων θα δοθεί στους συνέδρους στην αρχή του Συνεδρίου.

Πνευματική ζωή

Το Συνέδριο θα έχει μια πλούσια λειτουργική ζωή. Κάθε πρωί κατα τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνεται προσευχή, ανοιχτή σε κάθε συμμετοχή.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν πέντε θεραπευτικές λατρευτικές συνάξεις, ανοιχτές για όλους τους συνέδρους και  εκ των οποίων η κάθε μία θα προέρχεται από μια διαφορετική χριστιανική παράδοση.
Ο εξωτερικός ναός του Συνεδρίου θα παραμένει ανοιχτός τον περισσότερο χρόνος για τους συνέδρους. Ετσι παρέχεται χώρος για τις προσευχές και για τις ομάδες προσευχών. Ο εξωτερικός ναός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χώρος προσευχής μιας ιδιαίτερης ομολογίας ανεξάρτητα από το πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα διαθέτει ομάδα συμβούλων η οποία θα παρέχει συμβουλές και ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση.
Επίσης ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα για στιγμές σιωπής, προσευχή και στοχασμό σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο.
Την τελευταία μέρα του Συνεδρίου, όλα τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να παρεβρεθούν σε τοπικές λατρευτικές συνάξεις και ακολουθίες ενοριών της Αθήνας. Οι Ελληνες διοργανωτές καλούν όλα τα μέλη να περάσουν τη μέρα τους στις κατά τόπους ενορίες. Το απόγευμα θα συναντηθούμε όλοι στον Αρειο Πάγο, όπου ο Απόστολος Παύλος μίλησε στους Αθηναίους. Η ακολουθία θα γίνει στον εξωτερικό χώρο και είναι ανοιχτή στις ενορίες και σε ομάδες επισκεπτών.

Σύμβουλοι

Ορισμένα μέλη του Συνεδρίου συμμετέχουν ως σύμβουλοι. Θα είναι οι ομιλητές, οι αρχηγοί των συνάξεων, οι σύμβουλοι, οι αρχηγοί των ομάδων εργασίας κ.α.

Μια ομάδα 6-10 ακροατών θα συμμετέχει με σκοπό να ακούει, να διαισθάνεται και να αφουγκράζεται τι γίνεται στο Συνέδριο και ποιές είναι οι εμπειρίες που αποκομίζουν τελικά οι συμμετέχοντες.Την τελευταία μέρα περιμένουμε τις τοποθετήσεις και τα σχόλιά τους.