WCC >  Home > News - Media > Media impact Eng|Deu|Fra|Esp|GreNews - Media  Features
 News
 Highlights
 Conference newspaper
 Photos
 Media impact

18.05.05 15:47 Age: 7 yrs

Afrikansk prest ønsker "sky" av Palestina-vitner

Forsoning i betydningen slutt på Israel som «okkuperende aparteidstat» og slutt på økokrisen i Stille- havet dominerte i plenum siste arbeidsdag under Verdensmisjonskonferansen i Athen. Forsoning med Gud ble også nevnt.

Den sørafrikanske presten Lunga Lungile Magqwagqwa ka Siboto slo i plenumspresentasjonen om forsoningsbegrepet til lyd for at kristen misjon må mobilisere «en sky av vitner» som kan bidra til at verdensopinionen innser hvor aparteidpreget Israel er som okkupasjonsmakt, og at palestinaaraberne må ansees som midtøstenkonfliktens uskyldige ofre.

Statsmaskineri
I den skriftlige utgaven av den sørafrikanske prestens plenumsinnlegg ble staten Israel skrevet i anførselstegn, og hovedpåstanden om «det israelske statsmaskineriet» gikk ut på at det til forveksling minner om den sørafrikanske aparteidstaten.

Taleren opplyste at han hadde vært deltaker ved et svenskfinansiert program i regi av Verdenskirkerådets program for overvinnelse av vold for å vise økumenisk deltagelse med de kristne i Palestina og få slutt på okkupasjonen av det han (uten anførselstegn) kalte palestinsk territorium, Programmet omfattet en rekke aktiviteter, så som bl.a. fellesgudstjenester i Betlehem, trereligionsmøter, berlinmurmarkeringer mot «den israelske adskillelsesmuren» og produksjon av teologiske svar på slike utfordringer.

Bibelsk mandat for å forstå den slags som forsoningsteologi fant taleren blant annet i forsoningsavsnittet i Efes 2, som ble tolket om dennesidig forsoning mellom jøde og palestinaaraber.
I et annet plenumsbidrag informerte presten dr. Pepine Iosua fra republikken Kiribati i det sørlige Stillehavet om økokrisen som gtjennom global oppvarming truer hjemlandet hennes ved at havet stiger. Kristen misjon må mobilisere skapelsesteologisk og forsoningsteologisk til kamp mot denne økologiske katastrofen i samsvar med Kyotoavtalen.

Prosessuell forsoning
Det tunge fagteologiske plenumsbidraget på siste arbeidsdag under Athekonferansen ble presentert av den katolske teologen Robert Schreiter fra Chicago. Han tok blant annet for seg de fire store forsoningstekstene hos Paulus i rekkefølge.

I Rom 5 fant han den vertikale forsoningstanken om mennesketys forsoning med Gud betont. I Efes 2 fant han den horisontale forsoningstanken eksemplifisert i form av forsning mellom jøde og hedning. I Kol 1 fant han hjemmel for en kosmisk (og økologisk) forsoningstanke. Og i 2 Kor 5 fant han til belegg for forsoningsembedet i kirken med ansvar for både vertikal, horisontal og kosmisk forsoning.
Deretter introduserte Schreiter en prosessuell forsoningtanke preget av søking etter sannhet, rettferdighet og tilgivelse og en endemålpreget forsoningstanke der kirken må fastholde at bare Gud kan skape sann forsoning i verden.

Schreiters forsoningsteorier hadde åpenbart til formål å bygge bro mellom mer klassisk misjonsteologi og Verdenskirkerådets frigjøringsteologiske tanker om misjon.