WCC >  Home > News - Media > Media impact Eng|Deu|Fra|Esp|GreNews - Media  Features
 News
 Highlights
 Conference newspaper
 Photos
 Media impact

15.05.05 08:02 Age: 7 yrs

Szansa globalizacji

Należy unikać upraszczających interpretacji, które postrzegają globalizację i postmodernizm tylko jako misz-masz lub nieuniknione zderzenie cywilizacji. Jesteśmy wezwani do tego, aby postrzegać obecną sytuację jako okazję do krytycznej twórczości - powiedział Athanasios P. Papathanasiou, profesor Wyższej Szkoły Kościelnej Aten podczas drugiego dnia obrad międzynarodowej konferencji misyjnej Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Ekumeniczne spotkanie w Atenach potrwa do jutra.  

Prawosławny teolog podkreślił, że życie jest zwróceniem się do trynitarnego sposobu egzystencji, które można zrozumieć tylko przez partnerski dialog. Zachęcam Kościoły i organizacje misyjne do autentycznego doświadczenia, aby uświadomiły sobie, że różnorodność nie jest czymś, co zagraża własnej tożsamości - dodał profesor Papathanasiou.